Sameiet Bjergsted Trio
Org.nr: 921291094
v/Boligbyggelagenes Finansieringsforetak
Postboks 384
8001 BODØ

Fakturaadresse
Sameiet Bjergsted Trio
921291094
Postboks 2714
7439 TRONDHEIM

E-post: 4390@invoicecenter.net
NB! Merk med boligselskapets ref.nr.
(ref. 1665)