Sameiet Bjergsted Trio
Org.nr: 921291094
v/Boligbyggelagenes Finansieringsforetak
Postboks 384
8001 BODØ

Fakturaadresse
Sameiet Bjergsted Trio
921291094
Postboks 2714
7439 TRONDHEIM

E-post: 4390@invoicecenter.net
NB! Merk med boligselskapets ref.nr.
(ref. 1665)

Velkommen til vår hjemmeside!

Hei,

Vi ber alle følge med da det her vil bli lagt ut nyttige informasjoner, beskjeder og dokumenter som kommer alle til gode.

På «Aktuell»-fanen vil dere bli oppdatert med «siste nytt». Gjør dere gjerne kjent med de ulike menyene.

Hjemmesiden driftes av styret.